Dự án Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phòng CNTT là đơn vị nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Bệnh viện (từ năm thành lập đến nay) và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện.

 Phòng CNTT đã  tiếp cận và bước đầu xây dựng được hệ thống kết nối máy xét nghiệm, đảm bảo tính an toàn, thông suốt và từng bước tiếp cận các kỹ thuật xây dựng hệ thống kết nối với các máy để có thể tự lập, không phụ thuộc vào sự cung cấp dịch vụ của đơn vị khác.  Các phân hệ trên đều có kết nối thông tin trực tiếp với nhau. Quản lý hệ thống CNTT trong Bệnh viện được thông suốt, đảm bảo, đáp ứng, dự trù cung cấp thiết bị tin học theo dự trù của các khoa phòng cho phòng vật tư, sửa chữa các thiết bị tin học....
Khách hàng
BV ĐH Y Hà Nội
Sản phẩm
XW1708
Số lượng
01
Giải pháp Kinan KVM

Kinan cung cấp giải pháp quản lý hệ thống máy chủ chỉ với 1  sản phẩm

Kinan XW1708 LCD KVM 8 port 17.3 inch

Kết quả

Hệ thống hoạt động đơn giản, hiệu quả hơn nhờ sự hỗ trợ của 7 thiết bị Kinan XW1708 LCD KVM Switch

Giảm bớt khối lượng công việc cho phòng IT của Bệnh viện đại học Y Hà Nội đảm bảo đi đúng mục tiêu đề ra

Chi phí vận hành giảm tới 70% so với việc không sử dụng thiết bị

Bệnh viện đại học Y Hà Nội được LightJSC hỗ trợ trong suốt thời gian vận hành thiết bị nhanh chóng, hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

098 676 0010