KVM Switches và truy cập cấp-BIOS – Tầm quan trọng?

BIOS là gì?

BIOS là viết tắt của Hệ thống đầu vào / đầu ra cơ bản của PC, máy chủ hoặc máy trạm. Wikipedia định nghĩa nó là: “ phần cơ sở được sử dụng để thực hiện khởi tạo phần cứng trong quá trình khởi động và cung cấp các dịch vụ thời gian chạy cho hệ điều hành và chương trình.” BIOS cũng được sử dụng để cấu hình phần cứng / thiết bị máy tính, xác định trình tự và thiết bị khởi động cũng như để chạy chẩn đoán. Hầu hết người dùng thông thường có thể không bao giờ sử dụng BIOS, nhưng điều rất quan trọng đối với quản trị viên hệ thống và quản lý phòng thí nghiệm là cấu hình và tái cấu hình máy tính. UEFI (Giao diện chương trình cơ sở mở rộng hợp nhất) là một phiên bản hiện đại hơn của BIOS.

Làm thế nào để truy cập/ sử dụng BIOS?

Để vào BIOS, người dùng cần nhấn một phím cụ thể trên bàn phím khi máy tính đang khởi động (booting). Đây có thể là các phím Delete, Esc, F1, F2, F12 hoặc các phím khác. Phím cụ thể và thời điểm nhấn khác nhau tùy theo máy tính. Đối với PC Dell XPS 8900, các phím chức năng F2 và F12 được sử dụng và người dùng nhấp vào chúng khi thấy logo Dell xuất hiện. Màn hình BIOS sau đó được hiển thị trên màn hình  và  có thể tương tác với nó để thay đổi cài đặt, chạy chẩn đoán và các chức năng khác. Sau khi thoát khỏi BIOS, thì Hệ điều hành Windows 10 sẽ tải như bình thường. 

Làm thế nào để KVM Switch truy cập BIOS?

Nhiều công cụ quản lý từ xa phổ biến như RDP, VNC và SSH không thể truy cập BIOS. Vì chúng chạy ở cấp Hệ điều hành, chẳng hạn, chúng yêu cầu Hệ điều hành Windows hoặc Linux đã được tải. Họ cũng yêu cầu mạng tiêu chuẩn để hoạt động. Cả hai điều này đều không xuất hiện khi BIOS đang hoạt động.  

KVM switch được kết nối trực tiếp với các cổng Bàn phím, Video và Chuột (KVM) vật lý thông qua cáp hoặc khóa máy chủ, vì vậy chúng có thể tương tác với phần cứng máy tính ở cả cấp độ BIOS và hệ điều hành.  KVM switch không yêu cầu Hệ điều hành đang chạy hoặc các cổng mạng của máy tính phải hoạt động. Không giống như các công cụ quản lý từ xa, KVM Session tiếp tục khi máy tính chuyển từ BIOS sang OS và trở lại.

 

Tiêu chí nào để lựa chọn sản phẩm KVM Switch

>>> Xem chi tiết

 

Cách sử dụng BIOS trong KVM switch session

Để truy cập BIOS trong KVM session, phải khởi chạy KVM sesion trước. Sau đó, sử dụng nó để khởi động lại máy tính và nhấn phím vào BIOS (tức là F2, F12) vào thời điểm thích hợp. Hệ điều hành sẽ tắt, BIOS sẽ xuất hiện và sau đó người dùng có thể tương tác với nó thông qua bàn phím và / hoặc chuột. BIOS cũ hơn có thể chỉ hoạt động với bàn phím. Bàn phím và chuột hỗ trợ BIOS mới hơn.

098 676 0010