Cách thiết lập trình duyệt IE cho Kinan IP KVM Switch

Có 1 điều mà rất nhiều người mắc phải đó là không thể xem và quản lý PC / máy chủ được kết nối từ trình duyệt từ xa. Tuy nhiên, rất quan trọng là thiết lập trình duyệt IE trước khi truy cập từ xa vào PC / máy chủ. Dưới đây là các bước thiết lập về trình duyệt IE trước khi đăng nhập Kinan IP KVM.

Bước 1: Cài đặt và mở trình duyệt IE

 Cài đặt ở cùng bên phải ->【Tùy chọn Internet】

Bước 2: Lăng vào【Bảo mật】->【Cấp tùy chỉnh】

Bước 2: Click【Security】 -> 【Custom Level】

【ActiveX controls and plugins】

Bước 3: Piston vào【Nâng cao】, search 【phần mềm cho phép chạy hoặc cài đặt khi không hợp lệ ký tự và chọn nó.

Khi cài đặt hoàn tất, nhập địa chỉ IP của IP KVM Switch, đăng nhập KVM bằng tên người dùng và mật khẩu, sau đó bạn có thể xem và PC / server manager được kết nối với IP KVM.

Hướng dẫn của LightJSC 

098 676 0010